ติดต่อขอรับบริการ

1สามารถรับบริการติดต่อผ่านศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตามที่อยู่ติดต่อ ดังนี้
ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 ถ.สุรศักดิ์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
2ศูนย์ฯ พิจารณาคำร้องและแจ้งรายละเอียดกลับให้ทราบ
3ศูนย์ฯ จัดหาและดำเนินการตามที่ได้รับการร้องขอ
4ศูนย์ฯ จัดทำบันทึกประวัติการดำเนินการเพื่อประเมินผลการให้บริการ