Sahaviriya Steel Industries PLC

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

-

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

2019 CSR Report

 


2018 CSR Report

2018 CSR Report

2017 CSR Report

2017 CSR Report

2016 CSR Report

2016 CSR Report

2015 CSR Report

2015 CSR Report

2014 CSR Report

2014 CSR Report

2013 CSR Report

2013 CSR Report

2012 CSR Report

2012 CSR Report

2011 CSR Report

2011 CSR Report

2010 CSR Report

2010 CSR Report

2009 CSR Report

2009 CSR Report

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

 


รายงานประจำปี 2561

ar2018

รายงานประจำปี 2560

ar2017

รายงานประจำปี 2559

ar2016

รายงานประจำปี 2558

ar2015

รายงานประจำปี 2557

ar2014

รายงานประจำปี 2556

ar2013

รายงานประจำปี 2555

ar2012

รายงานประจำปี 2554

ar2011

รายงานประจำปี 2553

AR2010

รายงานประจำปี 2552

ar2009

รายงานประจำปี 2551

ar2008

รายงานประจำปี 2550

ar2007

รายงานประจำปี 2549

ar2006

รายงานประจำปี 2548

ar2005

รายงานประจำปี 2547

ar2004

รายงานประจำปี 2546

ar2003

รายงานประจำปี 2545

ar2002

Publications(T)

ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

เอสเอสไอรับโล่องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563

2020-Moral-Business Forum

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน " Moral Business Forum 2020" ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน พร้อมมอบโล่ องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยมี นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมยกย่ององค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และมีผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่าาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม

2020-ceremony-king10-birthday-68years-old

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ อาคารประภาวิทย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์
SSI - TCRSS รับรางวัล Zero Accident Campaign 2020

2020-zero-accident-campaign

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ "SSI" และนายสุชาติ บุญแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "TCRSS" รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) จาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้ SSI รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน จำนวนปีสะสม ปีที่1 TCRSS รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน จำนวนปีสะสมปีที่ 3 นอกจากนี้ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "TCS" ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม จำนวนปีสะสมปีที่ 4 อีกด้วย

SSI Group มอบ "เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด"
ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน

2020-offer-infrared-thermometer

 

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) เพื่อนำไปมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีนายเจริญ เจริญลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา บูรณาการร่วมกับ "โรงพยาบาลบางสะพาน" ออกแบบและสมทบทุนสร้าง "ห้องแยกโรคความดันลบ ใช้ใน ห้องฉุกเฉิน-ห้องทันตกรรม"

2020-negative-room-pressure

กลุ่มเหล็กสหวิริยาและโรงพยาบาลบางสะพาน ร่วมกันบูรณาการออกแบบและสมทบทุนสร้าง "ห้องแยกโรคความดันลบ (Negative Pressure Room) ภายในห้องฉุกเฉินและห้องทันตกรรมของโรงพยาบาลบางสะพาน" เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions) ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ อาทิ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรควัณโรค เป็นต้น สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลบางสะพาน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับการออกแบบและสร้างห้องแยกโรคความดันลบ (Negative Pressure Room) เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างกลุ่มเหล็กสหวิริยาและโรงพยาบาลบางสะพาน ภายใต้โครงการ Save Bangsaphan ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บางสะพานปลอดโควิด-19 หรือ ประชาชนบางสะพานได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนบางสะพาน ในการดำเนินโครงการฯมาโดยตลอด

กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบไข่ปันสุข 10,000 ใบ
สนับสนุนโครงการ "ถุงปันน้ำใจ" อำเภอบางสะพาน

2020-pan-suk-egg-10000

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนไข่ปันสุขจำนวน 10,000 ฟองสมทบโครงการ “ถุงปันน้ำใจโดยนายอำเภอและคณะ” โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำไปประกอบอาหาร ช่วยบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ตู้ปันสุขปันน้ำใจ เอสเอสไอ-บก.น.6

2020-pan-suk-pan-nam-jai-2-SSI

นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มอบตู้ "ปันสุข ปันน้ำใจ" และของอุปโภค บริโภค ให้แก่พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (ผบก.น.6) และพ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 เพื่อช่วยประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด สามารถนำอาหารภายในตู้ ไปรับประทาน และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะปันน้ำใจบริจาคสิ่งของ นำมาใส่ภายในตู้ได้ ทั้งนี้ ตู้ดังกล่าวได้ติดตั้ง ณ หน้าที่ทำการกองบังคับการตำรวจนครบาล 6

เอสเอสไอ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางสะพาน มอบหน้ากากอนามัยสู้วิกฤต COVID-19

2019-donation-facemask-to-hospital-covid

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต มอบหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการรับมือดูแลและรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฒโฑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน

ทั้งนี้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เอสเอสไอ ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสู้วิกฤต COVID-19 อาทิ การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายในองค์กร เช่น จัดตั้งศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพนักงาน และการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงยังมีมาตรการส่งเสริมภายนอก อาทิ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับใช้ทดแทนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย เป็นต้น

SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          วันที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน และคุมไว้สังเกต ในระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2 ด้าน คือ มาตรการภายในองค์กร อาทิ จัดตั้งศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข โดยกำหนดให้พนักงาน ผู้มาติดต่อต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานหรือโรงงาน จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อพนักงาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อรถรับส่งพนักงานและสำนักงาน เป็นต้น
          นอกเหนือจากนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังมีมาตรการส่งเสริมภายนอก อาทิ ร่วมสนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับใช้ทดแทนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งหาแนวทางในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นต้น
          ทั้งนี้ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้จัดประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ.บางสะพานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง รองผู้อำนวยการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ผู้อำนวยการ รพ.บางสะพาน สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน ผู้แทน ผกก.สภ.บางสะพาน ผกก.สภ.ธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเหล็กสหวิริยา อสม. ตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 150 คน ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน
          โดยได้ชี้แจงรายละเอียดมาตรการ ดังนี้
          1. แจ้งมาตรการระยะเร่งด่วนฯ และสั่งการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 1
          2. แจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มเติม อันได้แก่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเน้นย้ำการสแกนเข้มค้นหาผู้เดินทางมาจาก/กลับมาจาก ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศและ ประเทศที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง 11 ประเทศ
          3. ชี้แจงการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางสะพานในการจัดการดูแลหากพบผู้ป่วย และแนวทางจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีพบผู้ป่วยจำนวนมากกว่าความสามารถในการให้บริการ
          4. กำชับการจัดอบรมและรายงานผลการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชน กศน. และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมเร่งการทำแผนแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวนประมาณ 63,000 ชิ้นให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่โดยด่วน
          5. เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคและการป้องกันตนเองที่ถูกต้องไปยังสาธารณชน ห้างร้าน สถานประกอบการ โรงแรม โดยผ่านผู้นำท้องที่ และอสม. เป็นแกนหลัก
          6. ณ วันที่ 17 มี.ค.63 อ.บางสะพาน ไม่มีผู้ถูกกักตัวในบ้าน (home quarantine) ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำพื้นที่ในกรณีพบผู้ป่วย

"กลุ่มเหล็กสหวิริยา" ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบฯ มอบเงินสนับสนุนจัดริ้วขบวนอำเภอบางสะพาน งาน"มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2563"

2020-Donation Parade

 

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายจิร โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และคณะผู้บริหารบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดริ้วขบวนรถอำเภอบางสะพานในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2563” จำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของอำเภอบางสะพานโดยมีนายเลิศยศ แย้มพลาย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน เมื่อเร็วๆนี้

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต่อยอดพัฒนาเครือข่าย โครงการกองทุนสหวิริยาฯ จัดโครงการค่ายติวเข้ม วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย ก่อนสอบ O-NET

2020-Tutor-O-NET

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางสาวนฤมล นวลวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม SSI ผู้แทนบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายติวเข้ม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนในโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน รุ่นที่ 6โดยมีโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกำเนิดนพคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วม จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย โรงเรียนบ้านดอนสง่า และโรงเรียนมัธยมนพคุณ ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 195 คน และคณะครู จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

 

กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ 340 ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่ 26

2019- 2019-education-fund

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนังงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 340 ทุน รวมมูลค่า 735,000 บาท เพื่อสนับสนุนโอกาสการศึกษาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา เมื่อเร็วๆนี้

ฅนเหล็กมินิมาราธอน 12 ครั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้ว 29 ล้านบาท

2019-Minimarathon2019

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) องค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (ครั้งที่ 12) มอบเงินรายได้จากการจัดงาน 2.3 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานให้ 20 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้ และการศึกษาอย่างทัดเทียม ทั้งนี้ มีลูกค้า คู่ค้าองค์กรธุรกิจเข้าร่วม 149 บริษัท และมีพนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุน จำนวน 1,659 คน

จากการจัดงานทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นยอดเงินสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรวม 29 ล้านบาท ณ สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

เอสเอสไอ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว

Hopital

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำโดยนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

กลุ่มเอสเอสไอจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

photo-king 10

กลุ่มเอสเอสไอ นำโดย นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันนี้กลุ่มโรงงานเอสเอสไอที่บางสะพานได้ร่วมกันแปรอักษรเทิดพระเกียรติ และกลุ่มธุรกิจต่างๆของเอสเอสไอได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว

ssi-group-supports-tourism-in-prachuap

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายจิร โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และคณะผู้บริหาร จากกลุ่มเหล็กสหวิริยาประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนการจัดงาน“ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2562” จำนวน 100,000 บาท เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของจังหวัดประจวบฯให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.