Sahaviriya Steel Industries PLC

คำถามที่พบบ่อย

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ HR1 แตกต่างจากชั้นคุณภาพ SPHC อย่างไร

  วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2013   admin

  เหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ HR1 คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานขึ้นรูปทั่วไป ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 528-2548 ที่ใช้เป็นข้อกำหนดในการซื้อ-ขายในประเทศไทย  
  เหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ SPHC คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานขึ้นรูปทั่วไป ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น JIS G3131-2005 
  โดยเหล็กทั้งสองชนิด มีสมบัติที่เทียบเคียงกันและใช้ทดแทนกันได้เนื่องจากมีสมบัติเชิงกล และองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  เหล็กชั้นคุณภาพ HR1 (ตามมาตรฐาน มอก. 528-2548) 
  ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก, wt %)
  C = 0.15 max. 
  Mn = 0.60 max. 
  P = 0.05 max. 
  S = 0.05 max.

  คุณสมบัติเชิงกล
  Tensile strength = ไม่ได้กำหนด

  เหล็กชั้นคุณภาพ SPHC (ตามมาตรฐาน JIS G 3131)
  ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก, wt %)
  P = 0.050 max.
  S = 0.050 max.

  สมบัติเชิงกล
  Tensile strength = 270 N/sq.mm (min.)

   

  โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ห้องสมุด สมอ. http://library.tisi.go.th/New-web/

  Hits :  197
 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ SS400 เหมาะสมกับการนำไปใช้ในงานประเภทใด

  วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2013   admin

  เหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ SS400 คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1479-2541 และมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS G 3101-2004 โดยมีคุณสมบัติทางกล (Mechanical Property) และส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Composition) ดังนี้ 

  มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1479-2541 และ มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS G3101-2004

  คุณสมบัติทางกล (Mechanical Property)
  Grade Y.S. (Mpa) T.S. (Mpa) %EL
    THK ≤ 16 mm 16 mm < THK ≤ 40 mm THK > 40 mm   THK (mm) %EL (min)
  SS400 245 min. 235 min. 215 min. 400 - 510 ≤ 5
  5 < THK ≤ 16
  16 < THK ≤ 50
  > 50
  21
  17
  21
  23
  ส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Composition)
  %C %Mn %Si %P %S
        max max
  - - - 0.050 0.050
  Hits :  217
 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ S20C คืออะไร เหมาะกับการนำไปใช้ในงานประเภทใด

  วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2013   admin

  เหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ S20C คือ เหล็กสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1501 – 2552 และมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS G 4051-2005 โดยมีองค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก, wt %) ดังตาราง\

  %C %Mn %S %P %Si
  max max
  0.18-0.23 0.30-0.60 0.03 0.03 0.15-0.35

  โดยเหล็กชั้นคุณภาพ S20C เหมาะกับการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ เช่น เฟืองโซ่ เป็นต้น โดยมีความแข็งที่เหมาะสม

  Hits :  115
 • ความแตกต่างของเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นอย่างไร

  วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2013   admin

  ความแตกต่างของเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กแผ่นรีดเย็นมีดังนี้

  เหล็กแผ่นรีดร้อน ผลิตโดยกระบวนการรีดร้อนที่อุณหภูมิสูง มีความหนาตั้งแต่ 0.9 มม. ขึ้นไป มีผิวสีเทาดำเนื่องจากออกไซด์ของเหล็กที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง เหล็กแผ่นรีดร้อนอยู่ในรูปม้วนหรือแผ่น สามารถนำไปใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพผิวสูงนัก เช่น

  •  พับเป็นเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง เช่นเหล็กรูปตัวซี (C-Channel)
  •  ม้วนทำท่อขนาดเล็ก (Pipe and tube)
  •  ม้วนทำท่อขนาดใหญ่ (Spiral pipe)
  •  ทำถังแก๊สหุงต้ม
  •  ทำตู้คอนเทนเนอร์
  •  ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือ
  •  ใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วนช่วงล่างของรถยนต์ที่ต้องการความแข็งแรง
  •  • ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเหล็กแผ่นรีดเย็น

  เหล็กแผ่นรีดเย็น ผลิตโดยกระบวนการรีดเย็น ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบ แล้วนำมารีดลดขนาดความหนาที่อุณหภูมิปกติ โดยทั่วไปจะมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มม. ถึง 3 มม. มีผิวสวย มันวาว ใช้ในงานลักษณะที่ต้องการคุณภาพผิวสูงกว่าและความหนาต่ำกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน เช่น

  •  งานด้านยานยนต์
  •  เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์
  •  ทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
  •  เป็นโลหะพื้นสำหรับผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ เช่น เคลือบสังกะสีเพื่องานทำหลังคา เคลือบดีบุก

  โดยนำม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อนไปรีดเย็นต่อ จะได้เหล็กแผ่นที่มีผิวมันกว่า แต่ยังเหลือความเครียดในเนื้อเหล็กอยู่ทำให้มีความแข็งสูง ความสามารถในการยืดตัว (Elongation) ต่ำและยังมีความไม่สม่ำเสมอของคุณสมบัติเชิงกลในทิศทางต่างๆสูง จึงไม่เหมาะแก่การใช้งานขึ้นรูป ต้องเข้าสู่กระบวนการอบอ่อน (Annealing) เพื่อให้คลายความเครียดในเนื้อเหล็กลง โดยความหนาแทบไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงความเรียบของคุณภาพผิว และขจัดการยืดตัว ณ จุดคราก (Yield point elongation) ทำให้สามารถนำไปใช้ขึ้นรูปได้ดีและสม่ำเสมอมากขึ้น

  โดยทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนและผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชั้นคุณภาพ (Grade) และประเภทการนำไปใช้งาน

  Hits :  191
 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) กับ เหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน (Hot Rolled Coil – Pickled and Oiled) แตกต่างกันอย่างไร

  วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2013   admin

  เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
  เหล็กแผ่นรีดร้อน คือ เหล็กแผ่นที่ผลิตโดยการนำเหล็กกล้าที่มีรูปทรงเป็นแท่งแบน (Slab) ความหนาประมาณ 200 ถึง 250 มม.) มาผ่านกระบวนการรีดร้อน ลดขนาดความหนาและความกว้างที่อุณหภูมิประมาณ 1,000-1,250 องศาเซลเซียส ด้วยแท่นรีดขนาดใหญ่ รีดลดขนาดให้เป็นแผ่นที่มีความหนาตามที่ต้องการ (ความหนาประมาณ 0.9 มม. ถึง 20 มม. จากนั้นจึงทำให้เย็นลงโดยการผ่านน้ำหล่อเย็น แล้วเข้าสู่เครื่องม้วน เมื่อผลิตเสร็จเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ได้จะมีผิวสีเทาดำและอยู่ในลักษณะเป็นม้วน (coil) เรียกว่า “เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil)” หรือ “เหล็กม้วนดำ (black coil)” เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษา ขนส่งเคลื่อนย้าย และสะดวกในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป

  เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน
  เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดพิเศษนี้ ถือเป็นประเภทหนึ่งของเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งผลิตโดยนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมาผ่านกระบวนการล้างผิวเพื่อนำเอาเหล็กออกไซด์สีดำที่ผิวออก แล้วเคลือบฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ผิวของเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน จึงมีผิวสีเทาขาว สวยงาม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการต่อเนื่องอาทิ การตัดพับขึ้นรูป การชุปสังกะสีและการพ่นสีเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตัดเป็นม้วนตามความหนาที่ต้องการเพื่อใช้ในการขึ้นรูปและผลิตท่อเหล็ก ตลอดจนสามารถใช้แทนเหล็กแผ่นรีดเย็นที่มีความหนามากกว่า 1.2 มิลลิเมตร

  Hits :  145

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.