Sahaviriya Steel Industries PLC

ผลิตภัณฑ์จากแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดพิเศษนี้ ถือเป็นประเภทหนึ่งของเหล็กแผ่น ซึ่งมีพื้นฐานจากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่นำมาผ่านกระบวนการล้างผิวแล้วเคลือบฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการต่อเนื่องอาทิ การตัดพับขึ้นรูป การชุปสังกะสีและการพ่นสีเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตัดเป็นม้วนตามความหนาที่ต้องการเพื่อใช้ในการขึ้นรูปและผลิตท่อเหล็ก ตลอดจนสามารถใช้แทนเหล็กแผ่นรีดเย็นที่มีความหนามากกว่า 1.2 มิลลิเมตร

 

รู้จักเอสเอสไอ ผลิตภัณฑ์และการผลิต เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.