Sahaviriya Steel Industries PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

เอสเอสไอจัด"อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย" ครั้งที่ 12

แนะแนวเยาวสู่เส้นทางอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมเหล็ก

to-be-engineer-12

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 12 โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำเภอบางสะพาน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งให้แนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมในการเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการกระตุ้นในการให้เยาวชนเลือกวางแผนการศึกษา เพื่อที่จะสามารถกลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดโครงการ

เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 2560

A2

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2)โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลดังกล่าวกระทรวงพัฒนาสังคมฯจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการเนื่อง เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

10 ปี “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ยอดสนับสนุนรวม 24ล้านบาท
ปี 2560 มอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.38 ล้านบาท

10th Kon-lek Mini Marathon 2017-Article

 ผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017 (ครั้งที่ 10) ให้แก่ 21 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2,380,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย แก่ มูลนิธิ หน่วยงานดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 21 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและ สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ จำนวนกว่า 1,400 คน ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนมีรายได้จากการจัด 10 ครั้ง รวม 24 ล้านบาท และมีเป้าหมายการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมทุนสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้ถึง 100 ล้านบาท

ใส่ใจโลก-ใส่ใจบ้านของเรา
เอสเอสไอ–ชุมชนทำความสะอาดหาดแม่รำพึงวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

SSI-Beach Clean-Up 2017-1

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง จำนวน 815 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) โดยร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึงเป็นระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชายหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
 
ในปี 2560 นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้อ“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” โดยกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นคุณค่าความงาม และความสำคัญของธรรมชาติ  ซึ่งเราต้องร่วมมือกันดูแลรักษาโลกนี้ให้น่าอยู่สืบไป

เอสเอสไอร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

SSI co-hosts merit-making ceremonies dedicated to the late King Bhumibol Adulyadej-1

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมี นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์  นายกมล จันทิมา  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษา  รวมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

เอสเอสไอจัดประชุมแผนธุรกิจปี 2560 'Stronger SSI’

Stronger SSI Annul Business Plan

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดประชุมแผนธุรกิจประจำปีกลุ่มเอสเอสไอภายใต้แนวคิด 'Stronger SSI' การประชุมดังกล่าวนอกจากจะมีการเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่คือ "บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น" และพันธกิจใหม่ "สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน" แล้ว คณะผู้บริหารแต่ละสายงานยังได้นำเสนอแผนงานธุรกิจสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารเข้าร่วม 180 คน การประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมปัตตาเวีย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอสเอสไอรับรางวัล “EIA Monitoring Awards 2016”

SSI EIA Monitoring Awards 2016

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต (ซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล "EIA Monitoring Awards 2016" จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขวา) ในโอกาสที่โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเอสเอสไอที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งนับเป็นครั้งที่สามของโรงงานเอสเอสไอที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.