Sahaviriya Steel Industries PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

เอสเอสไอรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

HRH Princess

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่ นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ ในฐานะองค์กรได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเมอรัล เมื่อเร็วๆนี้

ร่วมยินดีเอสเอสไอรับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559

Outstanding Employment

พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (เอสเอสไอ)  ในฐานะที่ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559  จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี ณ ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอสเอสไอ มอบแปลงผักไฮโดรโปนิกส์แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล

hydroponic vegetable greenhouse

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ให้แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล โดยมีนางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งพนักงานเอสเอสอาสา ร่วมแร่งร่วมใจกันในการก่อสร้างโรงเรือน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางธุรกิจ ได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษผ่านโครงการอาหารกลางวัน ผลผลิตส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายให้กับ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559

Award2016

พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบ “รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559” แก่นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

กลุ่มเอสเอสไอร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

SI Group wish His Majesty the King good health-2

นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มเอสเอสไอเดินทางเข้าถวายพระพร และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเร็วๆ นี้

3 บริษัทกลุ่มเอสเอสไอคว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

r1

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจําปี 2559 (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี) แก่ นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 30 มิถุนยน 2559 นอกจากนี้บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ยังได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง 10 ปี และ 6 ปีตามลำดับอีกด้วย

SSI-TCRSS รับใบรับรองจัดประชุมสีเขียว

green meeting

นายนาวา จันทนสุรคน (กลาง) เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สำนักกิจการสาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รับใบรับรอง Green Meetings Plus จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) จากการเข้าร่วมโครงการและนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้เอสเอสไอ และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอยังได้รับใบรับรอง Green Meetings จากโครงการนี้อีกด้วย

TBCSD ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดทำโครงการ TBCSD Green Meetings ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.