Sahaviriya Steel Industries PLC

กลุ่มเอสเอสไอจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

photo-king 10

กลุ่มเอสเอสไอ นำโดย นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันนี้กลุ่มโรงงานเอสเอสไอที่บางสะพานได้ร่วมกันแปรอักษรเทิดพระเกียรติ และกลุ่มธุรกิจต่างๆของเอสเอสไอได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กลุ่มเอสเอสไอจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.