Sahaviriya Steel Industries PLC

ผู้ว่าราชการประจวบฯตรวจเยี่ยมโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ไม่ก่อฝุ่น PM2.5 – การจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมดีกว่ามาตรฐาน

check-pm2.5-dust

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) หรือเอสเอสไอ อำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานเป้าหมายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 129 แห่ง ตามมาตรการเฝ้าติดตามระวังควันพิษ ฝุ่นละอองในอากาศ โดยได้เข้าตรวจสอบปล่องระบายอากาศและคุณภาพน้ำภายในโรงงาน ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่าทางโรงงานมีการบริหารจัดการที่ดีกว่ามาตรฐาน ไม่เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และมีการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยการบำบัดและนำกลับมาใช้ซ้ำโดยโดยไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ ให้การต้อนรับ

ข่าวสารข้อมูลองค์กร

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร ผู้ว่าราชการประจวบฯตรวจเยี่ยมโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ไม่ก่อฝุ่น PM2.5 - การจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมดีกว่ามาตรฐาน

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.