Sahaviriya Steel Industries PLC

volunteer-bandonsamran-school

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา” นำโดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนบ้านดอนสำราญ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน โดยกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย การทาสีอาคารและรั้วโรงเรียน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ โดยมี นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสา

ข่าวสารข้อมูลองค์กร

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนสำราญ

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.