Sahaviriya Steel Industries PLC

SSI Signs Sponsorship Agreement

นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2561” (Sahaviriya Bangkok Triathlon 2018) ร่วมกับดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการจัดงาน และผู้แทนมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรายได้จากการจัดงานนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร  ทั้งนี้ การแข่งขัน Sahaviriya Bangkok Triathlon 2018 จะมีขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร เอสเอสไอสนับสนุน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา ประจำปี 2561”

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.